Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Home ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΟ ΜΙΣΟ, ΣΧΕΔΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ! «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΟ ΜΙΣΟ, ΣΧΕΔΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Home ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΟ ΜΙΣΟ, ΣΧΕΔΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ!
«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΟ ΜΙΣΟ, ΣΧΕΔΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ!
F

ΣΤΟ 40% ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ!

ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Στο 40% από το 30% που είχε αναγγελθεί έφτασε το μαχαίρι στις οργανικές μονάδες των υπουργείων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την «αναδιοργάνωση» των υπουργείων και το ΝΠΔΔ», που κατέθεσε χθες στη Βουλή, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συνολικά οι οργανικές δομές που καταργούνται ανέρχονται στις 1.894 σε σύνολο 5.427 από τα 15 υπουργεία, καθώς εξαιρέθηκαν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Άμυνας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Με το νομοσχέδιο, εκτός από τα υπουργεία, περικόπτονται επίσης οι Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τα μεγάλα νομικά πρόσωπα ΟΑΕΔ, ΟΓΑ και Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), καθώς και ορισμένα μικρότερα.Ειδικότερα καταργούνται 6 Γενικές Γραμματείες και 8 Ειδικές Γραμματείες, 12 Γενικές Διευθύνσεις, 326 Διευθύνσεις, 1 Υποδιεύθυνση, 52 αυτοτελή τμήματα, 1.369 τμήματα, 83 αυτοτελή γραφεία και 317 γραφεία. Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι καταργούνται το 1/3 των διευθύνσεων, αυτοτελών ή μη τμημάτων και σχεδόν το σύνολο των αυτοτελών ή μη γραφείων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο οι μειώσεις που επέρχονται με το νομοσχέδιο στην Κεντρική Υπηρεσία (μαζί με την ΓΓΔΒΜ και την ΓΓΝΓ) συνεπάγονται τον περιορισμό των δομών κατά 40%, από 255 συνολικά μονάδες σε 147 (για παράδειγμα 2 ενιαίοι διοικητικοί φορείς από 4, 26 δ/νσεις από 51, 110 τμήματα από 182 κα).

Στο Υπουργείο Υγείας το νέο οργανωτικό σχήμα είναι κατά 44 οργανικές μονάδες μικρότερο, δηλαδή από τις συνολικά 142 θα μείνουν 98 (ήτοι 30% μείωση). Η διάρθρωση σε σχέση με το ισχύον οργανόγραμμα έχει ως ακολούθως: Γενικές Δ/νσεις 4 από 5, Δ/νσεις 21 από 31, Τμήματα 72 από 104 και γραφεία 1 από 2.

Ενδεικτικό είναι ακόμα το παράδειγμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία περικόπτεται κατά 55% και μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η νέα Διεύθυνση διαρθρώνεται πλέον σε 5 Διευθύνσεις και 24 τμήματα, γεγονός που συνεπάγεται κατάργηση 12 διευθύνσεων, 39 τμημάτων και 13 γραφείων.

Μεγάλη μείωση επέρχεται και στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι καταργήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και την Διεύθυνσης ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και της Διεύθυνσης Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Συνολικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση καταργούνται 2 γεν. δ/νσεις, 19 δ/νσεις, 57 τμήματα και 1 γραφείο. Οι αρμοδιότητες αυτών περιέρχονται και ασκούνται στο εξής από την συνιστώμενη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με 7 δ/νσεις και 34 τμήματα. Η μείωση, δηλαδή, από τις αρχικές οργανικές μονάδες αγγίζει το 47%!

Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: