Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ: ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ!

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ IIF

Μία προσεκτική μελέτη των αποφάσεων που υιοθετήθηκαν εν τέλει από τη χθεσινή (21/7) Σύνοδο Κορυφής στο κομμάτι που αφορά τη συμμετοχή των ιδιωτών καθιστά σαφές πως πρόκειται για ρύθμιση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των τραπεζών.

Αυτό μπορεί να το συμπεράνει κανείς διαβάζοντας προσεκτικά το κείμενο – πρόταση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), που βγήκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Πέμπτης 21 Ιουλίου.

Η αιτία για την μη - ενσωμάτωση των σχετικών προτάσεων στο επίσημο κείμενο της Συνόδου, είναι μάλλον η σκοπιμότητα για την τυπική στοιχειοθέτηση του εθελοντικού χαρακτήρα της συμμετοχής των τραπεζών στο πρόγραμμα.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IIF, υπάρχει φιλοδοξία για συμμετοχή της τάξης του 90% κάτι το οποίο μεταφράζεται σε ομόλογα αξίας €54 δις κατά την περίοδο 2011 – 2014 και €135 δις την περίοδο 2011 – 2020.

Οι τράπεζες θα έχουν τις εξής τέσσερις “επιλογές”, στις οποίες “αναμένεται” να υπάρχει ισόποση συμμετοχή, (δηλαδή €33,75 δις στην κάθε “επιλογή”):

την ανταλλαγή ομολόγων με νέα ομόλογα 30ετους διάρκειας τα οποία θα εκδοθούν στο άρτιο. Τα τοκομερίδια των νέων ομολόγων, θα αντιστοιχούν σε σταθερό επιτόκιο 4,5% για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
την μετακύλιση ομολόγων που λήγουν σε ομόλογα 30ετούς διάρκειας τα οποία θα εκδοθούν στο άρτιο. Τα τοκομερίδια των νέων ομολόγων, θα αντιστοιχούν σε σταθερό επιτόκιο 4,5% για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
την ανταλλαγή ομολόγων στο 80% της ονομαστικής τιμής τους (discount bond exchange) με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας. Τα τοκομερίδια των νέων ομολόγων, θα αντιστοιχούν σε σταθερό επιτόκιο 6,42% για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
την ανταλλαγή ομολόγων στο 80% της ονομαστικής τιμής τους (discount bond exchange) με νέα ομόλογα 15ετούς διάρκειας. Τα τοκομερίδια των νέων ομολόγων, θα αντιστοιχούν σε σταθερό επιτόκιο 5,9% για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
Ας δούμε όμως τους μύθους που ήδη δημιουργήθηκαν, από την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ, γύρω από τη συμμετοχή των ιδιωτών στο πρόγραμμα.

Μύθος 1: Οι τράπεζες δεν έχουν όφελος

Καταρχήν τα ομόλογα των επιλογών 1,2 και 3 θα είναι πλήρως εξασφαλισμένα (fully collateralied), καθώς θα φέρουν ως εγγύηση 30ετή ομόλογα μηδενικού επιτοκίου, τα οποία θα φέρουν αξιολόγηση “ΑΑΑ”. Δηλαδή θα έχουν, θεωρητικά, μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο και εγγυητής τους θα είναι, από ότι φαίνεται, το EFSF.

Τα ομόλογα της επιλογής 4 θα φέρουν μεσεγγύηση ύψους έως και 40% επί της ονομαστικής αξίας των νέων ομολόγων, και ως εγγύγη θα λειτουργήσουν δεσμευμένα κεφάλαια τα οποία θα δανείσει στην Ελλάδα το EFSF.

Δηλαδή, οι τράπεζες από εκεί που βρίσκονταν με ομόλογα-κουρελόχαρτα ανά χείρας, πλέον γίνονται κάτοχοι ομολόγων – διαμαντιών, τα οποία μπορούν ακόμα και άμεσα να τους αποφέρουν σημαντικά κέρδη εφόσον κινηθούν για να τα μεταπωλήσουν.

Ειδικά σε ότι αφορά τις ελληνικές τράπεζες, αυτές θα ωφεληθούν διπλά, μιας και παίρνοντας ομόλογα, αξίας δεκάδων δις, αξιολογημένα με AAA, θα μπορέσουν να μειώσουν σημαντικά τα εποπτικά ίδια κεφάλαια τους, τα οποία έχουν ενισχυθεί κατόπιν πιέσεων της Τράπεζας της Ελλάδας και της ΕΚΤ. Έτσι οι τραπεζίτες, θα αποδεσμεύσουν από τις τράπεζες ζεστό χρήμα, το οποίο θα μπορούν να επενδύσουν σε κάθε λογής "ευαγή" δραστηριότητα (επέκταση στο εξωτερικό, offshore κλπ)Μύθος 2: Το χρέος που αφορά τη συμμετοχή των ιδιωτών κουρεύεται 21%

Καταρχήν, η μείωση του χρέους που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία, δεν αντιστοιχεί ούτε στο 21% των ομολόγων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ούτε σε διάφορα άλλα εξωφρενικά που ακούγονται από τα ΜΜΕ. Η μείωση του χρέους, που θα προκύψει από αυτό το πρόγραμμα θα φτάσει μόνο τα €13,5 δις, ή αλλιώς το 3,8% του συνολικού χρέους των 355 δις, και θα προέλθει από τις επιλογές 3 και 4.

Πώς όμως μαγειρεύεται όλη η προπαγάνδα, περί “κουρέματος” 21%;

Αυτό γίνεται με τον εξής πολύ απλό τρόπο: ως επιτόκιο προεξόφλησης κατά την αποτίμηση των νέων ομολόγων, χρησιμοποιείται το 9%.

Σημειώνεται ότι το 21%, δεν αφορά στη μείωση του ύψους του χρέους, αλλά στην καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value - η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των καθαρών ταμειακών ροών μίας επένδυσης, προεξοφλημένων στο παρόν με επιτόκιο Χ και του αρχικού κεφαλαίου Χ που απαιτείται για να γίνει σήμερα η επένδυση). Όσο αυξάνεται το επιτόκιο προεξόφλησης τόσο μειώνεται η αξία ενός ομολόγου, δεδομένων των τοκομεριδίων του!

Το επιτόκιο προεξόφλησης, με τη σειρά του, είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: της χρονικής διάρκειας μιας επένδυσης (όσο μεγαλύτερος ο χρονικός ορίζοντας τόσο ανεβαίνει και το επιτόκιο) και του κινδύνου (όσο αυξάνεται ο κίνδυνος, προστίθεται ένα risk premium).

Στην περίπτωσή μας το IIF, εντελώς "τυχαία" χρησιμοποιεί επιτόκιο προεξόφλησης ίσο με 9%!!!


Αυτό ήταν όμως το επιτόκιο προεξόφλησης με το οποίο αποτιμώνταν τα 10ετη ομόλογα – κουρελόχαρτα, που εξέδιδε η Ελλάδα, λίγους μήνες πριν μπεί στο μνημόνιο. Και φυσικά αυτό το επιτόκιο δεν έχει καμία σχέση με τον κίνδυνο ενός ομολόγου, το οποίο φέρει εγγυήση που του προσδίδει πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ!!!
Ακριβώς αυτή τους η φερεγγυότητα που προκύπτει από την εγγύηση, μάλλον, του EFSF καθιστά τα ομόλογα αυτά, όπως είπαμε και παραπάνω, εύκολα μεταπωλήσιμα και μάλιστα σε τιμές που ενδεχομένως να ξεπεράσουν σύντομα την ονομαστική τους αξία!

Πώς δικαιολογείται όμως το 9%;


Η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης ύψους 9% έγινε με την παραδοχή πως όταν ελήφθη η απόφαση για συμμετοχή των ιδιωτών, το 30ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματευόταν στο 48% της ονομαστικής του αξίας. Έτσι το προεξοφλητικό επιτόκιο που θα αποτελέσει τη βάση αποτίμησης των νέων ομολόγων, που θα εκδόσει η Ελλάδα, ορίστηκε στο 9%


Ακόμα όμως και με όρους τραπεζικής λογιστικής, η οποία καμία σχέση δεν έχει με το βάρος του χρέους που επωμίζεται η Ελλάδα, το επιτόκιο προεξόφλησης του 9%, μάλλον θα αποδειχθεί πέρα για πέρα αυθαίρετο. Και αυτό, διότι, αν οι αγοραίες αξίες των ελληνικών ομολόγων συνεχίσουν να ανακάμπτουν (το spread έχει μειωθεί σημαντικά) τότε το συνεπές επιτόκιο προεξόφλησης θα έπρεπε να είναι, κανονικά, χαμηλότερο!


Είναι λοιπόν σαφές πως οι ιδιώτες θα τρέξουν να συμμετάσχουν στα όσα προβλέπει το σχέδιο του IIF που υιοθετήθηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες καθώς τα οφέλη που έχουν να αποκομίσουν από αυτό καθιστούν τη συμμετοχή τους υποχρεωτική.

Μένει μόνο να μάθουμε πότε, με ποιό τρόπο και με ποιούς όρους (ο "διάβολος" κρύβεται στις λεπτομέρειες) θα γίνει η και επαναγορά ομολόγων αξίας €32,5 δις από τη δευτερογενή αγορά έναντι €20 δις, κάτι το οποίο θα μειώσει το χρέος κατά €12,5 δις επιπλέον. Εφόσον γίνει η επαναγορά η συνολική μείωση θα φτάσει τα €26 δις έτσι το 7,33% του συνολικού χρέους.


Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση και οι κυρίαρχοι ευρωπαϊκοί κύκλοι επιδίδονται σε μία άνευ νοήματος θριαμβολογία, επειδή απλά και μόνο κατόρθωσαν να εκτονώσουν προσωρινά τις πιέσεις που ασκούνταν το τελευταίο διάστημα όλο και πιο έντονα από τα κερδοσκοπικά funds και τους οίκους αξιολόγησης, οι ιδιώτες βγαίνουν πολλαπλά κερδισμένοι από αυτήν την ιστορία κι ενώ το πρόβλημα του ελληνικού χρέους εξακολουθεί να μην έχει λυθεί, μιας και το τελευταίο εξακολουθεί να παραμένει υπέρογκο.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΛΑΡΑ

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν απολύτως φυσιολογικές οι δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF) Τσάρλς Νταλάρα, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ρεαλιστική και πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών, μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την ικανοποίηση των συμφερόντων των μελών του Ινστιτούτου του οποίου προΐσταται, πόσο μάλιστα όταν αυτά τα οφέλη φαντάζουν μεγαλύτερα και απ’ όσα οι ίδιες οι τράπεζες μπορούσαν να διανοηθούν λίγες μέρες πριν.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής του φορέα που εκπροσωπεί τους ιδιώτες κατόχους ομολόγων σημείωσε πως η Ευρώπη έκανε σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση της Ελλάδας και των υπολοίπων κρατών, περιορίζοντας πλέον το ενδεχόμενο εξάπλωσης της κρίσης.

«Πρόκειται για μια ρεαλιστική κίνηση για τις αγορές, για τους επενδυτές, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας πως «η αποδοχή της πραγματικότητας είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση για ένα καλύτερο μέλλον».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως το νέο πακέτο διάσωσης στην Ελλάδα δεν θα εκτροχιαστεί από την πιθανή αξιολόγηση της χώρας σε βαθμίδα επιλεκτικής χρεοκοπίας, σημειώνοντας πως αυτό θα είναι απλά ένα μικρό μεταβατικό στάδιο και σκαλοπάτι για την ανάκαμψη.
Ο Νταλάρα τόνισε πως ο νέος μηχανισμός διάσωσης δείχνει ότι η Ελλάδα είναι σε διαφορετική κατάσταση από ό, τι άλλες χώρες της Ευρωζώνης όπως η Πορτογαλία που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της οικονομικής και δημοσιονομικής τους θέσης. «Αυτή η επίδειξη βούλησης από τους ηγέτες της Ευρώπης εκτιμώ ότι θα περιορίσει ουσιαστικά τη μεταδοτικότητα της κρίσης», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ΕΚΤ είπε πως αντιλαμβάνεται ότι έχει καθοριστική ευθύνη για τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό πως όλες οι κυβερνήσεις δεσμεύθηκαν προς τον ίδιο σκοπό.


Για το σχέδιο του IIF είπε ότι αυτό βασίζεται στην ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων που έχουν ήδη εκδοθεί με ένα συνδυασμό τεσσάρων χρηματοοικονομικών εργαλείων και το Μηχανισμό Επαναγοράς Ελληνικού Χρέους.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοοικονομικής στις ελληνικές τράπεζες που συμμετέχουν στο σχέδιο για τη στήριξη της Ελλάδας μέσω της συμφωνίας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνονται οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Ελληνική Τράπεζα καθώς και η Τράπεζα Κύπρου.Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΙF


To ΙΙF εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει τις αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής και ανέφερε ότι είναι πρόθυμο να συμμετάσχει σε εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής και επαναγοράς ελληνικών ομολόγων το οποίο θα εκτελεστεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Στη βάση αυτή το IIF προτείνε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων που έχουν ήδη εκδοθεί με ένα συνδυασμό τεσσάρων χρηματοοικονομικών "εργαλείων" και Μηχανισμό Επαναγοράς Ελληνικού Χρέους.

Τα τέσσερα "εργαλεία" είναι τα εξής :

1. Ανταλλαγή με 30ετή "εργαλεία" χωρίς μείωση ονομαστικής αξίας
2. Ανταλλαγή με μετακύλιση ελληνικών κρατικών ομολόγων σε 30ετή "εργαλεία" χωρίς μείωση ονομαστικής αξίας
3. Ανταλλαγή με 30ετή "εργαλεία" με μείωση ονομαστικής αξίας
4. Ανταλλαγή με 15ετή "εργαλεία" με μείωση ονομαστικής αξίας

Για τα εργαλεία 1,2 και 3 παρέχεται πλήρης εγγύηση του κεφαλαίου μέσω 30ετών ομολόγων με μηδενικό κουπόνι αξιολόγησης "ΑΑΑ".

Για το εργαλείο 4 παρέχεται μερική εγγύηση.

Σύμφωνα με το IIF οι επενδυτές θα επιλέξουν περίπου ισομερώς ανάμεσα στα τέσσερα εργαλεία, ενώ όλα τα εργαλεία θα αποφέρουν στους ιδιώτες μείωση της Καθαρής Παρούσας Αξίας κατά 21%, με βάση το "τρέχον" προεξοφλητικό επιτόκιο 9%.
Το ΙΙF σημειώνει ότι τα επιτόκια έχουν υπολογιστεί ώστε να αποφέρουν τα μέγιστα οφέλη στην Ελλάδα στα πρώτα χρόνια του προγράμματος. Το επιτόκιο στα εργαλεία που δεν επιφέρουν απώλεια θα είναι 4% τα πρώτα πέντε χρόνια, 4,5% τα επόμενα πέντε και 5% από το 2011 ως το 2030.

Εάν η συμμετοχή στο πρόγραμμα φτάσει το 90%, το IFF υπολογίζει ότι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στην αναχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα θα αγγίξει τα 54 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2011 ως τα μέσα του 2014 και τα 135 δισ. ευρώ στη χρηματοδότηση της Ελλάδας από το 2011 ως το 2020.

Επιπρόσθετα, τονίζει το IIF, το πρόγραμμα θα αυξήσει τη μέση διάρκεια των ελληνικών ομολόγων από τα 6 στα 11 χρόνια.

Το μέγεθος του Μηχανισμού Επαναγοράς αναμένεται σύμφωνα με το IIF να καθοριστεί ύστερα από συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, θα είναι τόσο ώστε σε συνδυασμό με την μείωση των 13,5 δισ. ευρώ από την ανταλλαγή ομολόγων, να υπάρχει επαρκή μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στο πρόγραμμα, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του IIF, θα συμμετέχουν σχεδόν στο σύνολο τους οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και μεγάλοι όμιλοι του εξωτερικού με σημαντική έκθεση στα ομόλογα που έχει εκδώσει η χώρα μας.Αναλυτικά η πρόταση του IIF εδώΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ IIF

Allianz - Γερμανία
BNP Paribas - Γαλλία
Munich Re - Γερμανία
Swiss Re - Ελβετία
Zurich Financial - Ελβετία
ΑΧΑ - Γαλλία
Generali - Ιταλία
Dexia - Βέλγιο
Deutsche Bank - Γερμανία
HSBC - Μεγάλη Βρετανία
Societe Generale -Γαλλία
ING - Ολλανδία
Commerzbank - Γερμανία
Standard Chartered - Μεγάλη Βρετανία
Intesa SanPaolo - Ιταλία
SEB - Σουηδία
Bayern LB - Γερμανία
BBVA - Ισπανία
Alpha Bank - Ελλάδα
Eθνική Τράπεζα Ελλάδος - Ελλάδα
Eurobank EFG Group - Ελλάδα
Τράπεζα Πειραιώς - Ελλάδα
Τράπεζα Κύπρου - Κύπρος
Hellenic Bank - Ελλάδα
AK Bank - Τουρκία
Scotiabank - Καναδάς
Credit Suisse - Ελβετία
Banco de Credito de Peru - Περού
National Bank of Kuwait - Κουβέιτ
KB Financial Group – Κορέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: